Innowacja

Innowacja

unia-naglowek

 

Małe Elektrownie Wodne Spółka Cywilna Jerzy Maria Piotr Kujawscy

 

pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania sprawniejszego generatora z wykorzystaniem energii wodnej”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

 

Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

 

Instytucje zaangażowane:

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)

Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl)

Nasza oferta

Firma Małe Elektrownie Wodne oferuje profesjonalne usługi w zakresie: inwestycyjno-remontowym, warsztatowym a także doradczym i projektowym.