Monitoring

Monitoring

Na podstawie wieloletniego doświadczenia z utrzymaniem ruchu w pięciu własnych elektrowniach wodnych opracowaliśmy i stworzyliśmy dostosowany do realnych potrzeb system monitoringu. System ten zbiera, przetwarza i archiwizuje parametry pracy elektrowni. Na podstawie odebranych danych generowane są raporty, wykresy oraz powiadomienia. Wszystko to odbywa się w czasie rzeczywistym, bez zbędnych opóźnień. Powyższy system sprawdził się również u wielu naszych klientów. Wprowadzenie monitoringu pozwala na znaczne zwiększenie wytworzonej energii - wszelkie zaniedbania obsługi są natychmiast wychwytywane.

System monitoringu uzupełniamy o funkcjonalność zdalnego sterowania a podłączenie kamer wysokiej rozdzielczości z przesyłem obrazu na żywo stanowi znakomite uzupełnienie.

Poniżej film przedstawiający system monitoringu dla Małych Elektrowni Wodnych. System ten możemy zaoferować dla każdej MEW. Istnieje też możliwość uzupełnienia systemu w kamery wysokiej rozdzielczości z przesyłem obrazu na żywo i zapisem. Film proszę oglądać na pełnym ekranie w rozdzielczości HD.

 

Nasza oferta

Firma Małe Elektrownie Wodne oferuje profesjonalne usługi w zakresie: inwestycyjno-remontowym, warsztatowym a także doradczym i projektowym.