MEW Zamek Kiszewski

MEW Zamek Kiszewski

Pomysł wykorzystania energii wody rzeki powstał w planach ojca w 1988 roku. W tym też czasie Ministerstwo Energetyki ( zasługa mgr inż. Mariana Hoffmanna) stworzyło po raz pierwszy szansę na odbudowę - wykorzystanie ocalonych obiektów piętrzących wodę.

Realizację budowy MEW "Zamek Kiszewski" ojciec rozpoczął na wiosnę 1988 roku sam bez pomocy z zewnątrz, ja obserwowałem postępy budowy mając 9 lat. Zamontował turbinę Francisa bliźniaczą po wcześniejszym remoncie ponieważ stała zdemontowana na składowisku złomu - data produkcji 1903 rok. Osiągana moc 25 kW.

Ze względu na górski charakter rzeki Wierzyca, w pewnych okresach roku bywało w niej więcej wody niż turbina mogła wykorzystać. Ojciec postanowił wykorzystać zmienne przepływy. Udało się przy pomocy doradztwa z ul. Polanki zakupić korpus turbiny bez wirnika. Sprzedający szkielet turbiny wykorzystał brak doświadczenia kupującego wmawiając (i po prostu wmówił), że wirnik to nie problem i wystarczy do koła parowozu przymocować łopatki. "Chory" już w tym okresie na syndrom MEW nie przeraził się trudnościami wykonania wirnika. Po uruchomieniu drugiej turbiny w porywach MEW osiągała 50 kW.

Gdy nadszedł rok 1993 ZRE Gdańsk doszedł do wniosku, że już może samodzielnie i dla podmiotów prywatnych wykonać turbinę rurową - Kaplana. Po 8 miesiącach pracy turbina rozsypała się "doszczętnie". O dokonaniu naprawy gwarancyjnej nie było mowy, bo ZRE ogłosił upadłość. Natomiast następca ZRE Sp. z o.o. to już inny podmiot. Remontu i modernizacji trzeba było dokonać we własnym zakresie.

Następny etap to działanie w celu zwiększenia piętrzenia o 0,5 m i ominięcie na dolnej wodzie fundamentu budowli akweduktu. Zamiar taki powstał w 1998 roku i tu już przy moim udziale postanowiliśmy zmienić lokalizację MEW, pobudować nowy budynek i zamontować podwójnie regulowanego Kaplana (turbina rurowa fi 708 mm) oraz generator 110kW.

W 1999 roku uzyskaliśmy pozwolenie wodno-prawne i decyzję na budowę. Latem 1999 roku rozpoczęliśmy budowę elektrowni. Wodę do turbiny doprowadziliśmy rurociągiem stalowym fi 2000 mm długości 110 mb. Obecnie elektrownia sterowana jest sterownikiem mikroprocesorowym własnej konstrukcji. Sterownik kontroluje parametry sieci energetycznej, temperatury łożysk, poziom wody górnej i dolnej oraz obroty turbiny i generatora. Regulacja turbiny odbywa się automatycznie, przez co utrzymywany jest poziom górnej wody. Wszystkie parametry rejestruje komputer podłączony do linii telefonicznej, co daje nam możliwość wygodnego monitoringu i sterowania elektrownią praktycznie z każdego miejsca na kuli ziemskiej, gdzie tylko jest dostęp do telefonu.

126df86698860c34571a2daec22584c4_f231.jpg
82199ec77b76287a05733288cb0cbe4f_f232.jpg
d8f5df1a19560c38ce44bff08a555d06_f233.jpg
2c5cf90cdc842e3fa8e6c5a271d5b854_f234.jpg
a7181c3ac275a1f27c37af2953e66f12_f235.jpg
00e37689a45f8fa20f806d7396bb81b5_f236.jpg
39a06ace748edb6b118cb5cc02014b67_f237.jpg
e3764be1588b0871ea6943e7a7a6ce1a_f238.jpg
fc9ae6997ec31fbcd495e9d4539b70de_f239.jpg
ff6135f1849c7dd7149086175ec3cc72_f240.jpg
b7080c2c847c87f53ac11168598978b0_f241.jpg
0144aa1d6b1572614a4472e397979ba7_f242.jpg
9b78784a1ab501bd9e5b2d0c7b6769ee_f243.jpg
683f791391c8872a18d60beddac73393_f244.jpg
314e46f80baf16650729cd1afc1bb5d0_f245.jpg
bc5bdf4f69641b841e355b5e79a8ce0b_f246.jpg
155111cfa3e01a35a93fe2e1934ea2e0_f247.jpg
1102f7e154129a00086fa5a8f690057a_f248.jpg

Nasza oferta

Firma Małe Elektrownie Wodne oferuje profesjonalne usługi w zakresie: inwestycyjno-remontowym, warsztatowym a także doradczym i projektowym.