Projekt Innowacja

Projekt Innowacja

Małe Elektrownie Wodne Spółka Cywilna Jerzy Maria Piotr Kujawscy pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania sprawniejszego generatora z wykorzystaniem energii wodnej”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

 

Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

 

Instytucje zaangażowane:

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)

Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl)

Our offer

The Małe Elektrownie Wodne company offers professional services in the field of investment and renovation, workshop as well as consulting and design.