Małe Elektrownie Wodne - Forum społeczności

Małe Elektrownie Wodne w polsce, forum, serwis, automatyka, sterowanie, projekty, turbiny, turbina, kaplan, franciss, montaż, konsultacja, portal
Teraz jest sobota, 9 grudnia 2023, 05:32

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: Nowa Turbina
PostNapisane: sobota, 1 grudnia 2012, 22:54 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): sobota, 1 grudnia 2012, 22:12
Posty: 16
Lokalizacja: Swiss
Szanowni Państwo,

I opracowali nowy rodzaj turbiny z działa sprawnie z głową bardzo niski.
Się od 0,4 m. Jest to w pełni regulowane, jak Kaplan. Jednak konstrukcja jest znacznie prostsze. Istnieje zatem urządzenie jest wydajne, niezawodne i tanie. Jest to również bardzo kompaktowa.

Wydaje się, że będziemy dostarczać pilotażowego systemu pod Warszawą w krótkiej przyszłości.
Jeśli masz miejsce, gdzie przepływa Q = 0,,, 0,5 m3 / s, nad głową H = 0,5 - 4 m, a jesteś zainteresowany zainwestować do takiego pleace maszyny kontaktuje się w moich stronach internetowych;
www.jokela-turbine.ch
W tej klasie mamy już gotowy produkt. Wydajność jest 50-70%


I'am również poszukuje przedstawicieli do Polski. Ta opatentowana technik może łatwo zostały przeskalowane do biggermachines, a my nawet opracował system, który sprawia, że łatwo zbudować w rzece nawet gdy powódź jest problem.

Wideo jest tutaj, aby zobaczyć. Jest nieco wykonane z odrobiną humoru.
http://www.youtube.com/watch?v=eMAIeF30zX8

Technik będzie w pełni przedstawione po kontakcie.Gotowy produkt jest profesjonalnie wykonane, produkcja ma tylko uruchamiany. 3D-zdjęcia są już dostępne.
Pincipe ma simililarities z Ljungström-turbiny.

http://de.wikipedia.org/wiki/Ljungstr%C3%B6mturbine

Kontakty, angielski, niemiecki, fiński

Pozdrawiam

Jouni Jokela
________________________________
Dear sirs,

I have developed a new kind of Turbine with works efficiently with very low head.
Up from 0.4 m. It's fully regulated, like Kaplan. But the structure is far more Simple. There fore the machine is efficient, reliable and low cost. It's also really compact.

It seem that we will deliver a Pilot-system near Warszawa in short future.
If you have a place where flows Q = 0,,, 0.5 m3/s, over Head H=0.5 - 4 m, and You are intrested to invest to such a machine pleace take contact through my Web pages;
www.jokela-turbine.ch
As for this class we already have a ready product. The efficiency is 50-70%

I'am also looking for representatives to Poland. This patented technik can easily been scaled to biggermachines, and we have even developed a system which makes it easy to build in the river even when the flooding is a problem.

A Video is here to seen. It's bit made with a bit of Humor.
http://www.youtube.com/watch?v=eMAIeF30zX8

The technik will be fully presented after a contact. The ready product is professionaly made, the production has just startet. 3D-pictures are already available.
The pincipe has simililarities with Ljungström-turbine.

http://de.wikipedia.org/wiki/Ljungstr%C3%B6mturbine

Contacts, English, German, Finnish

Best Regards

Jouni Jokela


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: czwartek, 21 lutego 2013, 09:08 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): sobota, 1 grudnia 2012, 22:12
Posty: 16
Lokalizacja: Swiss
The First Turbine is now running in Poland.

The regulating, rake and intake system works as planned.
The Diffusor / drafttube were not correctly installed. This leads now to a major energyloss. We tested the Diffusor like shown on Moody's patent US1769887 A.
But It's quite diffucult to construct. So It will be replaced with conventional one.

More Information available through personal contacts.

Pierwsza turbina teraz pracuje w Polsce.

System regulacyjny, grabi i wlotowego działa zgodnie z planem.
Dyfuzor / drafttube nie zostały poprawnie zainstalowane. Prowadzi to do znacznego teraz energyloss. Przetestowaliśmy dyfuzor jak pokazano na patentowego Moody'ego US1769887 A.
Ale to dość diffucult budować. Tak będzie zastąpiony konwencjonalnego.

Więcej informacji dostępnych za pośrednictwem osobistych kontaktów.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: czwartek, 21 lutego 2013, 09:47 
Offline
Site Admin
Site Admin
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 23 stycznia 2004, 01:00
Posty: 661
Lokalizacja: kaszuby
A można więcej informacji, jakie osiągi, sprawności i moce? Może jakieś foto?

_________________
Nigdy nie myśl że ktoś inny jest głupszy od Ciebie.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: czwartek, 21 lutego 2013, 12:08 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): sobota, 1 grudnia 2012, 22:12
Posty: 16
Lokalizacja: Swiss
I will post fotos and videos later, but I actually made such an stupid mistake with the Diffusor that I am bit shamed becouse of it. :D It's a version of the moody's patent from 1930's, but not yet realised. For me it's no big deal, as there was so much things running simultaniously on short time. It actually took only two days to build the whole system.
But I don't wan't to publish it either. It will be replaced and fixed within few weeks.
Send me an e-mail, and I'll share you the hided youtube-links.

Ja po Fotos i wideo później, ale rzeczywiście taki głupi błąd z Dyfuzorem że jestem nieco zawstydzenia becouse z niego. : D To jest wersja patentu Moody jest z 1930 roku, ale nie zostały jeszcze zrealizowane. Dla mnie to nic wielkiego, jak nie było tak wiele rzeczy działające simultaniously na krótki czas. Trwało to rzeczywiście tylko dwa dni do budowy całego systemu.
Ale nie wan't opublikować albo. Zostanie zastąpiona i ustalone w ciągu kilku tygodni.
Wyślij do mnie e-maila, a ja akcja ci hided youtube-linki.

jouni (a jokela-turbine . ch

Edit: the system is
Q= 0,,,0.2 m3/s (full requlated, upper waterlevel kept automatically within 0.1-0.2 m range.
H=2.7 m
Pmax = 3.3 kW now only 0.6 kW ->Reason look Joachim Raabe, book Hydropower, ratio K and what it means!


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2013, 14:59 
Offline
starszy elektrowniarz
starszy elektrowniarz

Dołączył(a): niedziela, 28 listopada 2004, 01:00
Posty: 309
Lokalizacja: Dom-Gliwice, MEW w budowie też
I informację gdzie w Polsce to jest...
Pozdrawiam!
Maciek


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2013, 15:22 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): sobota, 1 grudnia 2012, 22:12
Posty: 16
Lokalizacja: Swiss
Max1 napisał(a):
I informację gdzie w Polsce to jest...


Radachówka, Poland
Puznówka (Swider)

But please let us fix the Diffusor and open the Champagne before wisiting,,,, It will take only few weeks. And the place has no common access either.

Ale daj nam naprawić dyfuzor i otworzyć szampana przed wizytą,,, To zajmie tylko kilka tygodni. I miejsce nie ma powszechnego dostępu albo.

https://www.youtube.com/watch?v=lk8I9n2oSww


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: piątek, 15 marca 2013, 15:02 
Offline
młody elektrowniarz
młody elektrowniarz

Dołączył(a): czwartek, 16 grudnia 2010, 23:38
Posty: 79
Lokalizacja: Warszawa
I jak idzie Panowie? 2 tygodnie minęły, śnieg zaczyna topnieć a mnie ta zima w wielkim mieście już męczy.

50 km do was mam, wezmę kolegę z psem i przyjedziemy.

Pozdrawiam

Coincidence


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: piątek, 15 marca 2013, 15:27 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): sobota, 1 grudnia 2012, 22:12
Posty: 16
Lokalizacja: Swiss
I was there from Sunday to Wednesday, and The diffusor was installed. But then, there was also some other things made, as the head could be easily increased from 2.8 to ~3.3. And now the blades are cavitating. :-) but the power was increased anyhow.
We just need to change the blades to fit on this bigger head. I'll fly there on 28.3. with new parts. And I will fly back on 30.3.
The machine is yet delivering quite a constant efficiency with various flows. Yet, it's now only some 35-40% (to grid).


Byłem tam od niedzieli do środy, a dyfuzor został zainstalowany. Ale potem, było też kilka innych rzeczy, wykonane, jak głowa może być łatwo zwiększona z 2,8 do około 3,3. A teraz łopatki są kawitacji. :-) Ale moc została zwiększona przeczą.
Musimy tylko zmienić ostrza mieści się na tej większej głowie. Polecę tam na 28,3. na nowe części. I będę latać z powrotem na 30,3.
Urządzenie jest jeszcze dostarczanie dość stałą wydajność przy różnych przepływach. Jednak, jest to teraz tylko niektóre 35-40% (do siatki).

Video;
https://www.youtube.com/watch?v=PTG2HcCA-NE
As seen on the beginning, it can't keep the full head anymore, but the flow is sucked in and the Turbine is rotating too quickly for this flow.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 15:48 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): sobota, 1 grudnia 2012, 22:12
Posty: 16
Lokalizacja: Swiss
Hello,

I am back home in the Swiss. There isn't much to tell. There was a blackout before my visit, and therefore the noted risk of overvoltage realised with an inverter breakdown. It takes atleast a month to get things running again.
The system was planned so that a turbine runaway is accepted. But as the generator weren't deliverd as it was ordered it meant that it went now on overvoltage. So now we need to repair the broken Inverter and rebuild the generator to such as it should have been in the first place. If some one build's quality PMG's in Poland, feel free to contact me.

Jestem w domu w Szwajcarii. Nie ma wiele do powiedzenia. Nie było zaciemnienie przed mojej wizyty, a zatem zauważyć ryzyko przepięcia zrealizowane z podziałem przetwornicy. To trwa conajmniej miesiąc, aby wszystko na nowo.
System został tak zaplanowany, że turbina runaway jest akceptowana. Ale jako generator nie wręczyła, jak nakazał to oznaczało, że poszedł już na przepięcie. Więc teraz musimy naprawiać uszkodzonego falownika i odbudować generator do takich jak to powinno być na pierwszym miejscu. Jeśli ktoś jakość wykonania w PMG w Polsce, prosimy o kontakt.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: wtorek, 9 lipca 2013, 16:42 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): sobota, 1 grudnia 2012, 22:12
Posty: 16
Lokalizacja: Swiss
Hello,

So, now it finally runs accordingly;
http://www.youtube.com/watch?v=vFWI8wKshEg
We decided to run the Lab-tests before completing this project. This place has H=3.2 m, but this makes it more difficult to regulate the machine, and also lowers the efficiency. The Best efficiency and the widest regulating range is reached at only H= 1-2 m,


Witaj,

Tak, teraz to wreszcie skończy się odpowiednio;
http://www.youtube.com/watch?v=vFWI8wKshEg
Postanowiliśmy uruchomić laboratorium testów przed zakończeniem tego projektu. To miejsce ma H = 3,2 m, ale to sprawia, że trudniej jest regulować maszynę, a także obniża sprawność.Najlepsza wydajność i największy zakres regulacji został osiągnięty w zaledwie H = 1-2 m,


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 20:02 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): sobota, 1 grudnia 2012, 22:12
Posty: 16
Lokalizacja: Swiss
Hello,

Finally we have completed the development and reached the goal. As there were certain issues with the funktionality, we concluded a full CFD development of the runners.

This was made by Jacek Swiderski (http://www.secfd.com/) which suits good in this project in Poland, as the main stream is "Swider".

These CFD results were tested just last week, and we have reached markably good results with it.

more info will follow soon in "www.jokela-turbine.ch" in English and German

Witaj,

Ostatecznie zakończyliśmy rozwój i osiągnął cel. Jako były pewne problemy z funktionality, doszliśmy do wniosku, pełen rozwój CFD z biegaczy.

Zostało to wykonane przez Jacka Świderskiego (http://www.secfd.com/), który dobrze pasuje w tym projekcie w Polsce, jako główny strumień "Świder".

Te wyniki CFD badano tylko w zeszłym tygodniu, i doszliśmy markably dobre wyniki z nim.

Więcej informacji już wkrótce w "www.jokela-turbine.ch" w języku angielskim i niemieckim


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: środa, 21 maja 2014, 09:32 
Offline
zaawansowany elektrowniarz
zaawansowany elektrowniarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): poniedziałek, 29 października 2007, 01:00
Posty: 116
Lokalizacja: Szklarska Poręba, Heidenheim an der Brenz
Mr. Jokela, I could have not imagined your interesting and inventive solution working properly without a solid research and development done first. Finally you have decided to approach CFD to solve your problems - good idea. Good luck with the introduction to the small & micro hydro market and further development!


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: środa, 21 maja 2014, 11:31 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): sobota, 1 grudnia 2012, 22:12
Posty: 16
Lokalizacja: Swiss
Well. Yes. Sure. But we are still working with issues which can not even be solved with CFD. They can be proofed but not solved.
I ve done some cfd all the time. But actually cfd is nothing else than calculator. Crap in- crap out. I ve been mostly disappointed the cfds I've done my self.

So i must say that i was lucky finding Jacek Swiderski. He was able to do what I asked. In the level I needed.

But I can tell you; we are just at the beginning with this art of turbines. And after 200 years this is the only one used. With MEL drop structure. I mean ie Assuan in egypt is soon full of sand. Etc.

You can get the power of up to 4 nuclear plants from visla with this consept.
Just as an example what this truly means.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: środa, 21 maja 2014, 11:31 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): sobota, 1 grudnia 2012, 22:12
Posty: 16
Lokalizacja: Swiss
Well. Yes. Sure. But we are still working with issues which can not even be solved with CFD. They can be proofed but not solved.
I ve done some cfd all the time. But actually cfd is nothing else than calculator. Crap in- crap out. I ve been mostly disappointed the cfds I've done my self.

So i must say that i was lucky finding Jacek Swiderski. He was able to do what I asked. In the level I needed.

But I can tell you; we are just at the beginning with this art of turbines. And after 200 years this is the only one used. With MEL drop structure. I mean ie Assuan in egypt is soon full of sand. Etc.

You can get the power of up to 4 nuclear plants from visla with this consept.
Just as an example what this truly means.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: środa, 21 maja 2014, 12:14 
Offline
zaawansowany elektrowniarz
zaawansowany elektrowniarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): poniedziałek, 29 października 2007, 01:00
Posty: 116
Lokalizacja: Szklarska Poręba, Heidenheim an der Brenz
Well, first of all, the CFD user needs to know what he is doing. Otherwise you only get, as you said, crap out. One can do many basic mistakes with this tool. In your case it probably helped showing you the right direction for the development, but not confirming the phenomena in an absolute way.

At our Vistula river we need flow regulation and a real dam or even a cascade. So only traditional, probably bulb, turbines are to be considered. To my understanding your JT solution need a real economical justification of the location where building a dam and using the potential energy is less advantageous then using only its kinetic portion. But I am sure there are many such locations.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: środa, 21 maja 2014, 20:40 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): sobota, 1 grudnia 2012, 22:12
Posty: 16
Lokalizacja: Swiss
Greetings from Istanbul, Hidroenergia 2014.

Yes. No turbine can solve the worst problem of Low head hydro power; It looses Head with high flows.

This needs an another solution. The turbine is here just the first step. It provides a regulated machine which can been located as the hydromatrix; without any service facilityes, just dipped in the river.

The the final solution is the MEL-drop structure.

There is info in my home page available. And this MEL-structure can ofcourse be used also with existing bulb turbines.
Yet, I don't like to have unregulated machines in run-of-the-river sets. Ofcourse it doesn't matter so much in multimachine cases, but othervice it's not so reasonable.

My newst patent dated 5.5.2014 goes directly about this issue. The details will be published later.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 18:25 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): sobota, 1 grudnia 2012, 22:12
Posty: 16
Lokalizacja: Swiss
Latest update;

https://www.youtube.com/watch?v=Itkf0cZxzG8

84% Hyd Efficiency with H= 0.86 m, Q = 0.206
D nominal 0.35 m

To compare;
In Norway the made Propeller turbine without regulation and reached 76 % with 2.25 m and 84 % first with 2.72 m
Nominal flows for 1.5 m head is 0.18 m3/s and 0.21 m3/s for 2 m head.
"Improvements of a Kaplan type Small turbine" Lars Fjaervold, Januar 2012

The comparing value for flow of my turbine is 0.26 m3/s with 1.5 m head.

Product portfolio will be published soon in internetsite www.jokela-turbine.ch


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: środa, 24 września 2014, 11:29 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): środa, 24 września 2014, 11:26
Posty: 1
ookokokokok

_________________
Miód


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: środa, 24 września 2014, 21:24 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): sobota, 1 grudnia 2012, 22:12
Posty: 16
Lokalizacja: Swiss
Thanks for remainding,,,,
Yes, The product portfolio is now published. We try to have it in Polnishe sprache asap.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: środa, 8 października 2014, 07:33 
Offline
jestem tu nowy

Dołączył(a): sobota, 1 grudnia 2012, 22:12
Posty: 16
Lokalizacja: Swiss
strona główna również w języku polskim

http://www.jokela-turbine.ch/Jokela-Tur ... .html?&L=3


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL