Zobacz nas na FACEBOOK
Zobacz nas w GOOGLE+

Wyszukiwanie


 


Nasze elektrownie pracują aktualnie z mocą 0kW. Skutkuje to redukcją emisji dwutlenka węgla o około 0.00 ton w ciagu doby oraz 0 ton w skali roku.


propozycja_promocji_na_stronie_internetowej-2_html_7089f0da.png  propozycja_promocji_na_stronie_internetowej-2_html_m2b71b4c9.jpg

 

Małe Elektrownie Wodne Spółka Cywilna Jerzy Maria Piotr Kujawscy

 

pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania sprawniejszego generatora z wykorzystaniem energii wodnej”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):


Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3: Kredyt technologicznyInstytucje zaangażowane:

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)

Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl)